ภาพรวมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย

  • การแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาทำธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น มีการใช้กลยุทธ์แข่งขันทั้งด้านราคาและบริการ
  • ลูกค้ามีอำนาจการต่อรองมากขึ้น
  • ต้นทุนการดำเนินการสูงขึ้นเนื่องจากค่าเชื้อเพลิงสำหรับการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น

ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐในแง่การลดต้นทุน เช่น การควบคุมราคาน้ำมันจัดหาแหล่งเงินทุนต่ำ จัดหาเทคโนลยีเข้ามาช่วย  เน้นการหาบุคลากรทางโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงทางด้านขนส่ง และกฎหมายที่เอื้อต่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์

  • การบริหารโลจิสติกส์ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน
  • การบริหารโลจิสติกส์ทางด้านการเกษตรเป็นเรื่องใหม่ที่น่าจับตามอง ยังไม่มีผู้ประกอบการทำอย่างจริงจัง มีเพียงแค่โครงการวิจัย
  • การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการบริหารโลจิสติกส์ของสินค้า มาใช้กับคน(นักท่องเทียว) โดยเน้นทางด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกจากสถานีขนส่งไปยังที่พักอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: