ตัวอย่างคลังสินค้าประเภทต่างๆ

ประเภทของคลังสาธารณะ ( Public Warehouse)
• General Merchandise Warehouse for manufactured goods คลังที่เก็บสินค้าทั่วไป
• Refrigerated or Cold Storage Warehouse คลังที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ปกติจะใช้เก็บสินค้าเน่าเสีย เช่น ผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็ง หรือ ยา
• Bonded Warehouse หรือ คลังทัณฑ์บน เป็นคลังสินค้าที่เก็บของประเภทนำเข้า เช่น รถยนต์ ยา เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ผู้ที่ฝากของที่คลังนี้จะไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าและภาษีสินค้าจนกว่าจะขายของได้
• Household goods and furniture Warehouse
• Special Commodity Warehouse ใช้เก็บผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น เมล็ดพืช ขนสัตย์ ฝ้าย

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: