คนไทย VS โลจิสติกส์

ประเทศไทยกับโลจิสติกส์
ประเทศไทยเริ่มผลักดันโลจิสติกส์อย่างจริงจังเมื่อปี 2546 โดยสำนักงานพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ริเริ่มผลักดันให้มีการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ซึ่งโลจิสติกส์ถือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ลำดับที่ 3 จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คนไทยกับความเข้าใจโลจิสติกส์ โลจิสติกส์มีมานานมากๆ พอๆกับการผลิตและการค้า แต่คนยังเข้าใจไม่ถูกต้อง บางครั้งนึกว่า โลจิสติกส์เป็นแค่การขนส่งอย่างเดียว หรือ เป็นการจัดการบริหารคลังสินค้าเท่านั้น จริงๆแล้วทาง สนง ได้กำหนดอุตสหกรรมโลจิสติกส์ไว้ว่าครอบคลุมอุตสาหกรรมหลัก 5 อุตสาหกรรม 1. อุตสาหกรรมด้านการขนส่ง ( Transportation Industry) 2. อุตสาหกรรมด้านการบริหารคลังสินค้า ( Warehousing Industry) 3. อุตสาหกรรมบริการจัดส่งพัสดุ (Courier Services) 4. อุตสาหกรรมผู้ให้บริการขนส่ง ( Freight Forwarding) 5. อุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 (Third-Party Logistics Services Provider)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: