Kasco Logistics ไปร่วมออก Boot “ติดปีกธุรกิจด้วย…IT” กับ SIPA

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม บริษัทคาสโก ไอที ได้ไปร่วมงาน  “ติดปีกธุรกิจด้วย…IT”  กับ ทาง Sipa โดยทาง Sipa มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม และต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าจากการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

การสัมนาครั้งนี้ไปจัดที่นครปฐม โรงแรมเวล มีคนเข้าร่วมสัมมนามากมาย ประมาณ150-160 คนได้ ในงานน่าสนใจดีมากๆ เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับไอที และการนำ ไอทีมาใช้ในธุรกิจ ปิดท้ายด้วยการพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการและ ผู้พัฒนาซอฟแวร์ เราเน้นที่ผู้พัฒนาซอฟแวร์ช่วยกันคิด และแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยคะ ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมทุกคนพยายามช่วยกันคิดและแก้ปัญหา ไม่ใช่ว่าจะพยายามขายซอฟแวร์ของตัวเองอย่างดียว

ผู้ประกอบการที่จังหวัดนครปฐมก็มีหลากหลาย คาสโกไอทีเองก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณสุชาดาจากบริษัท สยาย รับเบอร์ ( Siam Rubbers) ที่ทำเกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทางคาสโกไอทีถนัดและเคยมีลูกค้าอยู่แล้ว คือ PI industry ซึ่งเป็นของ Innovation Group จังหวัดระยอง ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุชาดาไว้ด้วยละคะ ที่ให้โอกาสทางคาสโก โลจิสติกส์ได้เข้าไปนำเสนอโปรแกรม หวังว่าโปรแกรมของเราคงตอบโจทย์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานได้นะคะ

ตอนนี้เราก็มาดูรูปกันดีกว่าคะ ว่าบรรยากาศของงานเป็นอย่างไร

 

 

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: