อบรม โลจิสติกส์ที่ไหนดี/Logistics Traning

การจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน เอื้ออาทร

วัตถุประสงค์
1.  ถ่ายทอดความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ     ตามหลักการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.  ผู้ประกอบการทุกระดับ     โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนายกระดับองค์กรและแก้ไขปัญหาได้
3.  สร้างความเข้มแข็งให้กับ  SMEs ไทย   ด้วยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้เข้าอบรม
4.  สามารถนำความรู้จากตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาองค์กร

 กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่ม SMEs ทั้งระดับผู้ประกอบการและระดับปฏิบัติการ
2. เป็นระดับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
3. คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ
4. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการจัดการสมัยใหม่
5. บุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 หัวข้ออบรมหลัก
1.       แนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
2.       การจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น
3.       สัมพันธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการซัพลายเชน
4.       Mini workshop: Beer Game
5.       การจัดการสินค้าคงคลัง
6.       การจัดการคลังสินค้า
7.       การจัดการขนส่ง
8.       เทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9.       การเยี่ยมชมศูนย์สาธิตซัพพลายเชน EPC/RFID Center

 สถานที่จัดอบรม
 ห้องอบรม  center of excellence   สถาบันรหัสสากล  ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3

 อัตราค่าอบรม  800 บาท ต่อ 1 ท่าน
สำหรับอัตราสมาชิก 700 บาท ต่อ 1 ท่าน
( ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / รวมค่าอาหาร , coffee break และเอกสารอบรม )

สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่..

วิชชุดา  พงษ์หิรัญญ์
Tel : (66-2) 345 – 1191
Fax : (66-2) 345-1217
 

Advertisements

1 comment so far

  1. Giattikun on

    เปิดอบรมเมื่อไหร่ครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: