ตัวอย่างคลังสินค้าประเภทต่างๆ

ประเภทของคลังสาธารณะ ( Public Warehouse)
• General Merchandise Warehouse for manufactured goods คลังที่เก็บสินค้าทั่วไป
• Refrigerated or Cold Storage Warehouse คลังที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ปกติจะใช้เก็บสินค้าเน่าเสีย เช่น ผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็ง หรือ ยา
• Bonded Warehouse หรือ คลังทัณฑ์บน เป็นคลังสินค้าที่เก็บของประเภทนำเข้า เช่น รถยนต์ ยา เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ผู้ที่ฝากของที่คลังนี้จะไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าและภาษีสินค้าจนกว่าจะขายของได้
• Household goods and furniture Warehouse
• Special Commodity Warehouse ใช้เก็บผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น เมล็ดพืช ขนสัตย์ ฝ้าย

Advertisements

คนไทย VS โลจิสติกส์

ประเทศไทยกับโลจิสติกส์
ประเทศไทยเริ่มผลักดันโลจิสติกส์อย่างจริงจังเมื่อปี 2546 โดยสำนักงานพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ริเริ่มผลักดันให้มีการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ซึ่งโลจิสติกส์ถือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ลำดับที่ 3 จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คนไทยกับความเข้าใจโลจิสติกส์ โลจิสติกส์มีมานานมากๆ พอๆกับการผลิตและการค้า แต่คนยังเข้าใจไม่ถูกต้อง บางครั้งนึกว่า โลจิสติกส์เป็นแค่การขนส่งอย่างเดียว หรือ เป็นการจัดการบริหารคลังสินค้าเท่านั้น จริงๆแล้วทาง สนง ได้กำหนดอุตสหกรรมโลจิสติกส์ไว้ว่าครอบคลุมอุตสาหกรรมหลัก 5 อุตสาหกรรม 1. อุตสาหกรรมด้านการขนส่ง ( Transportation Industry) 2. อุตสาหกรรมด้านการบริหารคลังสินค้า ( Warehousing Industry) 3. อุตสาหกรรมบริการจัดส่งพัสดุ (Courier Services) 4. อุตสาหกรรมผู้ให้บริการขนส่ง ( Freight Forwarding) 5. อุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 (Third-Party Logistics Services Provider)

ภาพรวมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย

 • การแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาทำธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น มีการใช้กลยุทธ์แข่งขันทั้งด้านราคาและบริการ
 • ลูกค้ามีอำนาจการต่อรองมากขึ้น
 • ต้นทุนการดำเนินการสูงขึ้นเนื่องจากค่าเชื้อเพลิงสำหรับการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น

ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐในแง่การลดต้นทุน เช่น การควบคุมราคาน้ำมันจัดหาแหล่งเงินทุนต่ำ จัดหาเทคโนลยีเข้ามาช่วย  เน้นการหาบุคลากรทางโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงทางด้านขนส่ง และกฎหมายที่เอื้อต่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์

 • การบริหารโลจิสติกส์ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน
 • การบริหารโลจิสติกส์ทางด้านการเกษตรเป็นเรื่องใหม่ที่น่าจับตามอง ยังไม่มีผู้ประกอบการทำอย่างจริงจัง มีเพียงแค่โครงการวิจัย
 • การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการบริหารโลจิสติกส์ของสินค้า มาใช้กับคน(นักท่องเทียว) โดยเน้นทางด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกจากสถานีขนส่งไปยังที่พักอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

ความหมายของโลจิสติกส์

มีคนพยายามให้ความหมายโลจิสติกส์มากมาย แต่ส่วนตัวแล้วยิ่งอธิบายยาว  ยิ่งเข้าใจยาก พอดีได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ โภคทรัพย์ พุ่มพวงแห่ง เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลยทำให้ถึงบ้างอ้อ อาจารย์อธิบายให้ฟังง่ายๆว่า โลจิสติกส์ก็คือ กระบวนการทำงานแบบหนึ่ง ลองนึกถึงกระบวนการกด ATM เริ่มตั้งแต่ ใส่บัตร  ป้อนตัวเลข จนได้รับเงิน ใบบันทึกรายการ และได้รับบัตร ATM คืน  ทั้งหมดนี้ คือกระบวนการ เปรียบเทียบกับ โลจิสติสก์ โลจิสติกส์ก็เป็นกระบวนการเริ่มตั้งแต่ 1. ข้อมูลขาเข้า Input (ข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้า)2. มีการประมวลผล ( Processing) 3. มีข้อมูลขาออก Output (การส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเรียบร้อย )

Kasco Logistics ไปร่วมออก Boot “ติดปีกธุรกิจด้วย…IT” กับ SIPA

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม บริษัทคาสโก ไอที ได้ไปร่วมงาน  “ติดปีกธุรกิจด้วย…IT”  กับ ทาง Sipa โดยทาง Sipa มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม และต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าจากการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

การสัมนาครั้งนี้ไปจัดที่นครปฐม โรงแรมเวล มีคนเข้าร่วมสัมมนามากมาย ประมาณ150-160 คนได้ ในงานน่าสนใจดีมากๆ เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับไอที และการนำ ไอทีมาใช้ในธุรกิจ ปิดท้ายด้วยการพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการและ ผู้พัฒนาซอฟแวร์ เราเน้นที่ผู้พัฒนาซอฟแวร์ช่วยกันคิด และแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยคะ ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมทุกคนพยายามช่วยกันคิดและแก้ปัญหา ไม่ใช่ว่าจะพยายามขายซอฟแวร์ของตัวเองอย่างดียว

ผู้ประกอบการที่จังหวัดนครปฐมก็มีหลากหลาย คาสโกไอทีเองก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณสุชาดาจากบริษัท สยาย รับเบอร์ ( Siam Rubbers) ที่ทำเกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทางคาสโกไอทีถนัดและเคยมีลูกค้าอยู่แล้ว คือ PI industry ซึ่งเป็นของ Innovation Group จังหวัดระยอง ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุชาดาไว้ด้วยละคะ ที่ให้โอกาสทางคาสโก โลจิสติกส์ได้เข้าไปนำเสนอโปรแกรม หวังว่าโปรแกรมของเราคงตอบโจทย์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานได้นะคะ

ตอนนี้เราก็มาดูรูปกันดีกว่าคะ ว่าบรรยากาศของงานเป็นอย่างไร

 

 

Gs1-128 Standard for supply chain

 • Basics and Principles of The GS1-128
 • How to inplement the standard
 • GS1-128 & SUPPLY CHAIN

Every Thursday,last week of month , 09.00-12.00 A.M.
At GS1 Training Room, The Federation of Thai Industries
Queen Sirikit National Convention Center Zone C 3rd fl.
60 New Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 0-2345-1197-1201 Fax : 0-2345-1217-8

 More info : http://www.gs1thailand.org/ean2003/en/training/training/barcode_supply.asp

Training : Introductiong to Barcode and Apply for GS 1

 • What is the GS1 system ?
 • What is the benefit of GS1system ?
 • How to apply GS1 Thailand member ?
 • Basic of EDI

Every Tuesday, 9.00 – 11.30 P.M.
At GS1Training Room, GS1 Thailand
Queen Sirikit National Convention Center 3th Zone C
60 New Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 0-2345-1193-1196 Fax : 0-2345-1217-8

* The maximum participants are 20 persons (Free of Charge)

More info : http://www.gs1thailand.org/ean2003/en/training/training/intro_barcode.asp

อ่านตรงนี้ Logistics Digest

วันนี้มีคำสัมภาษณ์จาก CEO Kasco IT มาให้ฟัง  ลองคลิกเข้าไปอ่านดูสิคะ logistic-digest_nov07

 

 “บริษัท Kasco IT ซื่งเป็นบริษัทคนไทยที่เปิดตัวในอเมริกาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน มีการพัฒนาSoftware หลายตัวอาทิ การบริหารคลังสินค้าและการบริหารการขนส่ง มาแนะนำสู่ตลาดไทยเป็นปีที่ 4 แล้ว คุณทศพร รัตนถาวรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวว่า Software ของ Kasco IT เป็นตัวที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง สามารถปรับความต้องการของลูกค้าได้ การมาออกงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จดี ลูกค้าที่มาชมงานมีจุดหมายเด่นชัด รู้ว่าต้องการมาดูหรือหาอะไร และเป็นโอกาสดีที่ได้สาธิต software ให้ผู้ที่สนใจได้เห็นการทำงานของมันในงานนี้ ” ปัจจุบันบริษัทต่างๆมีผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่และอายุน้อยลงและมีความสนใจด้านไอทีเป็นทุนเดิม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำเอาไอทีที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ซึ่งซอฟแวร์ที่ผลิตโดยคนไทยมีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศมาก “คุณทศพร กล่าว

ข้อคิดจากคุณตัน โออิชิ (น่าฟังมากๆ)

เมื่อหลายเดือนก่อน ประมาณ 6 เดือนเห็นจะได้ ได้มีโอกาสฟังคุณตัน ออกรายการโทรทัศน์ รายการนึง ต้องขอบอกก่อนว่า ที่ดูรายการตอนนั้น เศรษฐกิจยังไม่แย่เท่าปัจจุบันนี้ คุณตันพูดไว้เผื่อสำหรับอนาคตได้ดีมากๆ ว่า  พูดแล้วยังขนลุก ตอนที่ดูยังไม่ค่อยรู้สึกอะไร มาถึงตอนนี้ อยากจะบอกว่า คุณตันมองอนาคตได้ไกลจริงๆ มีวิสัยทัศนมากมาย

คือคุณตันก็เล่าให้ฟังว่า สิ่งที่คุณตันทำก็คือ  “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” ขณะที่เรายังทำยอดขายไม่ได้เต็มที่ เราควรหันกลับไปมองBack End หรือ ทางฝั่งProduction หรือ การผลิตของเรา อย่ามัวมานั่งเศร้า คอยวาสนาหรือรอโชค ตอนนี้ยังขายไม่ได้ก็หันมาพัฒนาข้างหลังให้มีคุณภาพแทน เช่น การจัดการต่างๆ เรื่องการควบคุมstock ก็จัดการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ สิ่งเหล่านี้ ถ้าตอนที่เราขายดีมันคงหยุดที่จะมาปรับปรุงคงไม่ได้

ตอนนี้ก็ต้องมานั่งมอง นั่งหาว่ามีตรงไหน จุดไหนที่บกพร่อง และต้องการแก้ไข  ต้องทำเพื่อรอวันที่เศรษฐกิจฟื้นตัว เราจะได้เป็นบริษัทที่พร้อมก่อนคนอื่นๆ

มนุษย์เงินเดือน (ตายแน่ๆ)

มนุษย์เงินเดือน (ตายแน่ๆ)
ตอนนี้เศรษฐกิจก็ทรงๆ ทรุด ๆ ( หรือว่าจะทรุดอย่างเดียวก็ไม่รู้ ) ข้าวของก็แสนจะแพง  จ่ายเงิน 100 บาทแถบจะไม่ได้อะไรเลย พูดแล้วก็รู้สึกว่า ทำไมมันถึงแย่ขนาดนี้ ภาวนาว่า เมื่อไหร่นะ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราจะมองเห็นปัญหาและเข้ามาแก้ไขกันซะที พูดแล้วก็อยากให้ธานินท์ มาเป็นนายกจริงๆเลย

เมื่อหลายวันก่อนฟังรายการเรื่องเล่า เช้านี้ สรยุทธ์บอกว่ามี CD ของ ธนินทร์แจกฟรีที่ seven รีบออกจากบ้านไปเอามาดูอย่างแรง เผื่อว่า ธานินทร์จะชี้ทางสว่างให้คนอย่างเราๆ บ้าง

พอกลับมาก็รีบมาเปิดดู ยิ่งดูก็ยิ่งคิดว่า ทำไมนะ รัฐบาลไม่คิดอย่างนี้บ้าง  เขาเน้น ทฤษฏี 2 สูง คือให้พืชผลการเกษตรราคาสูงกับเงินเดือนสูง แล้วคุณธานินทร์ก็ให้เหตุผลดีไปหมด   จริงๆแล้วก็แอบเห็นด้วยนะคะ ว่า ถ้าทำได้จริงๆ คงช่วยให้เศรษฐกิจคล่องกว่านี้

ถ้าคิดแบบชาวบ้านอย่างเรา การที่ชาวนา ขายข้าวได้ราคาดี ก็ควรสนับสนุนให้ชาวนา ขายได้  ชาวนาขายได้ราคาดี ก็มีเงินจับจ่าย  ซื้อสินค้าทำให้เกิดเงินหมุนเวียรในตลาด ผู้ประกอบการก็ขายของได้ มีเงินไปจ่ายพนักงาน เศรฐกิจมันก็คงจะกระเตื้องขึ้นบ้างละนะ มองโลกในแง่ดีเข้าไว้

  แต่ถึงอย่างไร คนตัวเล็กๆอย่างเรา ก็ควรจะระวังเรื่องการใช้เงินเข้าไว้ คิดให้มากๆก่อนซื้ออะไร คอนโทลอะไรไม่ได้ก็ต้องคอนโทลตัวเอง อย่างน้อย ก็รักษาเงินให้อยู่ในกระเป๋านานๆ